Sigorta Hukuku

Sigortacılık faaliyetlerini aktif bir şekilde sürdüren işletmelerin nasıl bir süreci takip etmeleri gerektiğini ve gösterdikleri faaliyetlerde hangi hususlara dikkat etmeleri gerektiği...

Trafik kazasından kaynaklı ölüm, yaralanma, sakatlık ve maddi hasar nedeniyle maddi ve manevi tazminat davaları ile ceza davaları
Trafik kazasından kaynaklı ölüm, yaralanma, sakatlık ve maddi hasar nedeniyle sigorta şirketlerine başvuru ve sonuçlandırılması
Kasko ve Trafik Sigortasından kaynaklı tazminat, değer kaybı, kâr kaybı , pert –total uyuşmazlıklarına ilişkin ihtilaflar
Konut ve İşyerlerinde; Yangın, Hırsızlık, Kötü Niyetli Hareketler, Terör, Deprem, Yer Kayması, Fırtına, Kar Ağırlığı, Sel Su Baskını, Dahili Su, izolasyon yetersizliği, Kar Kaybı, İş Durması vb. hasar dosyalarına ilişkin tazminat talepleri
Mühendislik Sigortalarından kaynaklı Elektronik Cihaz, İnşaat (All Risk), Makina Kırılması, Montaj, Doğalgaz Tesisat vb. hasar dosyalarına ilişkin tazminat talepleri
Emtea Nakliyat, CMR, Forwarder Sorumluluk, Yurtiçi Sorumluluk vb. hasar dosyalarına ilişkin tazminat talepleri
İşveren Sorumluluk, Emniyet-i Suistimal, Kasa Hırsızlık, Hukuksal Koruma, İsteğe Bağlı Avukat, Hekim, Hastane, Muhasebeci, Otopark Plaza Mesleki Sorumluluk, Özel Güvenlik Zorunlu Mali Sorumluluk, Tehlikeli Maddeler, Zorunlu Tıbbi Kötü Uygulama ( malpraktis ), Tüpgaz, Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Mesuliyet, Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk, Ferdi Kaza, Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza, Acıl Sağlık, Sağlık, Hayat, Seyahat, Bireysel Emeklilik vb. hasar dosyalarına ilişkin tazminat talepleri
Rücu işlemlerinden kaynaklanan ihtilaflar
Acente - Sigorta Şirketi ihtilafları
Sigorta Şirketleri, Acente, Broker şirketlerine hukuki danışmanlık
Sigortalıların sigorta poliçelerinin incelenmesi, genel ve özel şartların belirlenmesi