İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İşverenlere Danışmanlık Hizmetleri
İş kazasından kaynaklı ölüm , yaralanma ve sakatlık nedeniyle maddi ve manevi tazminat davaları ile ceza davaları.
İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları nedeniyle talep edilebilecek maddi ve manevi tazminat taleplerine ilişkin başvurular ve sonuçlandırılması
İş akdinin haksız feshinden doğan kıdem ve ihbar tazminatı ile alacaklarından doğan davalar ile İşe iade davaları
Maden Hukukuna ilişkin uyuşmazlıklar
Hizmet tespiti davaları
İşe İade Davaları
İşçi Alacakları ve Tazminatları
Sigortalılığın Tespit ve Tescili
Ölüm aylığı ve iş kazası ve meslek hastalığı aylığı bağlanması ile ilgili davalar