Sağlık Hukuku - Malpraktis

Hatalı tıbbi müdahale nedeniyle talep edilebilecek maddi ve manevi tazminat davaları ile ceza yargılaması
Tıbbi Kötü Uygulama Sigortasına davanın ihbar edilmesi , aşamalarda sulhen uzlaşma