Tazminat ve Sorumluluk Hukuku

Her türlü haksız fiil nedeniyle talep edilebilecek maddi ve manevi tazminat davaları ile ceza yargılaması
Destekten Yoksun Kalma Tazminatına ilişkin dava ve başvurular
Sürekli İş göremezlik, Geçici İş göremezlik , Efor Kaybı, iş gücü ve kar kaybı