Değerlerimiz mesleki karakterimizi yansıtıyor

Çalışma biçimimizi geliştiriyor ve yeniliyoruz.

Değerlerimiz mesleki karakterimizi yansıtıyor

Çalışma biçimimizi geliştiriyor ve yeniliyoruz.

"Görevimizi yaparken kimseye, ne müvekkile, ne hakime, hele ne iktidara tabiyiz. Bizim aşağımızda kişilerin varlığı iddiasında değiliz. Fakat hiçbir hiyerarşik üst de tanımıyoruz. en kıdemsizin, en kıdemliden veya isim yapmış olanlardan farkı yoktur. Avukatlar esir kullanmadılar, fakat efendileri de olmadı."

Moliérac

İnanmış olduğumuz değerlerin mesleki karakterimizi yansıttığını çok iyi biliyoruz. Çalışma biçimimizi, sıkı sıkıya bağlı olduğumuz ve ödün vermediğimiz prensiplerimizi göz önüne alarak geliştiriyor ve yeniliyoruz.

Emre & Çolpan

Hukuk ve Arabuluculuk Bürosu

Çalışma Alanlarımız

Emre & Çolpan hukuk ve arabuluculuk bürosu olarak faaliyet gösterdiğimiz çalışma alanlarımız

Sigorta Hukuku

Çalışma Alanlarımız

Sigorta Hukuku

Lojistik (Taşıma/Nakliyat) Hukuku

Çalışma Alanlarımız

Lojistik (Taşıma/Nakliyat) Hukuku

Sağlık Hukuku - Malpraktis

Çalışma Alanlarımız

Sağlık Hukuku - Malpraktis

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Çalışma Alanlarımız

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Tazminat ve Sorumluluk Hukuku

Çalışma Alanlarımız

Tazminat ve Sorumluluk Hukuku

Ticaret Hukuku

Çalışma Alanlarımız

Ticaret Hukuku

İcra İflas ve Borçlar Hukuku

Çalışma Alanlarımız

İcra İflas ve Borçlar Hukuku

Bankacılık Hukuku

Çalışma Alanlarımız

Bankacılık Hukuku

İdare Hukuku

Çalışma Alanlarımız

İdare Hukuku

Tüketici Hukuku

Çalışma Alanlarımız

Tüketici Hukuku

Emre.Av.Tr

GİZLİLİK PRENSİBİMİZ

Müvekkillerimizin ticari, cezai başta olmak üzere hukuki sırlarının tamamı bizim için büyük önem arz etmektedir. Müvekkil tarafından bize aktarılmış olan her bilgi sır saklama yükümlülüğümüz de gözetilerek profesyonel gizlilik ve sorumluluk esaslarına uygun olarak gizli tutulur. Yasal mevzuat ile zorunlu kılınmadığımız müddetçe edindiğimiz bilgilerin üçüncü kişilerle paylaşımı söz konusu dahi olamaz.

Emre.Av.Tr

YASAL UYARI

Sitede bulunan bilgiler Avukatlık Meslek İlkeleri’ne, Türkiye Barolar Birliği’nce hazırlanan Reklam Yasağı Yönetmeliği’ne ve Avrupa Birliği Avukatlık Meslek Kuralları’na uygun olarak düzenlenmiştir.