Büromuz avukatlık ve danışmanlık hizmetini Avukatlık Meslek İlkeleri’ne ve Avrupa Birliği Avukatlık Meslek Kuralları’na uygun olarak icra etmeyi prensip edinmiştir.

Sigorta Hukuku

Sigorta Hukuku

Sigortacılık faaliyetlerini aktif bir şekilde sürdüren veya hizmet alan şirketlerin poliçelendirme ve hasar süreçlerinin takibi, faaliyet alanlarındaki ihtiyaçlarının belirlenmesi noktasında danışmanlık,

Trafik kazasından kaynaklı ölüm, yaralanma, sakatlık ve maddi hasar nedeniyle maddi ve manevi tazminat davaları ile ceza davaları,

Trafik kazasından kaynaklı ölüm, yaralanma, sakatlık ve maddi hasar nedeniyle sigorta şirketlerine başvuru, süreç takibi ve sonuçlandırılması,

Kasko ve Trafik Sigortasından kaynaklı tazminat, değer kaybı, kâr kaybı, pert –total uyuşmazlıklarına ilişkin ihtilaflar,

Konut ve işyerlerinde; yangın, hırsızlık, kötü niyetli hareketler, terör, deprem, yer kayması, fırtına, kar ağırlığı, sel su baskını, dahili su, izolasyon yetersizliği, kar kaybı, iş durması vb. hasar dosyalarına ilişkin tazminat talepleri,

Mühendislik Sigortalarından kaynaklı elektronik cihaz, inşaat (All Risk), makine kırılması, montaj, doğalgaz tesisat vb. hasar dosyalarına ilişkin tazminat talepleri,

Emtea nakliyat, CMR, forwarder sorumluluk, yurtiçi sorumluluk vb. hasar dosyalarına ilişkin tazminat talepleri,

İşveren sorumluluk, emniyet-i suistimal, kasa hırsızlık, hukuksal koruma, isteğe bağlı avukat, hekim, hastane, muhasebeci, otopark, plaza, mesleki sorumluluk, özel güvenlik zorunlu mali sorumluluk, tehlikeli maddeler, zorunlu tıbbi kötü uygulama(malpraktis), tüpgaz, üçüncü şahıslara karşı mali mesuliyet, zorunlu karayolu taşımacılık mali sorumluluk, ferdi kaza, zorunlu koltuk ferdi kaza, acil sağlık, sağlık, hayat, seyahat, bireysel emeklilik vb. hasar dosyalarına ilişkin tazminat talepleri,

Rücu işlemlerinden kaynaklanan ihtilaflar,

Acente - Sigorta Şirketi ihtilafları,

Sigorta Şirketleri, Acente, Broker şirketlerine hukuki danışmanlık,

Sigortalıların sigorta poliçelerinin incelenmesi, genel ve özel şartların belirlenmesi, ihtiyaca uygun önerilerin geliştirilmesi...