Büromuz avukatlık ve danışmanlık hizmetini Avukatlık Meslek İlkeleri’ne ve Avrupa Birliği Avukatlık Meslek Kuralları’na uygun olarak icra etmeyi prensip edinmiştir.

Hakkımızda

Emre & Çolpan Hukuk ve Arabuluculuk Bürosu

Emre & Çolpan Hukuk ve Arabuluculuk Bürosu

Emre & Çolpan Hukuk Bürosu 1997 yılında Av. Naci Emre tarafından kurulmuştur.

Ofisimiz, 25 yılı aşkın süredir çerçevesi genel hatlarıyla sorumluluk hukuku olarak belirlenmek üzere, özellikle sigorta ve tazminat hukuku alanlarında faaliyet göstermekte olup, şahıslara ve sektörün önde gelen şirketlerine danışmanlık ve hukuki yardım hizmeti sunmakla beraber, ülkemiz çapında yer alan partner hukuk ofisleri ve alanında uzman kişiler ile işbirliği içinde çalışmalarını kesintisiz olarak sürdürmektedir.

Ofisimiz, uyuşmazlık öncesi, yasal güvencelerin sağlanması ve olası risklerin en aza indirilmesi amacını taşıyan ‘‘önleyici / koruyucu hukuk’’ anlayışının önem kazandığı günümüz dünyasında yalnızca var olan sorunlara çözüm üretmek dışında, muhtemel uyuşmazlıkları ortaya çıkmadan engellemeyi kendisine hedef belirlediğinden çalışmalarını hukuki danışmanlık, uyuşmazlık öncesi sulh görüşmeleri, arabuluculuk, dava aşamaları ve icra takipleri açısından koordineli bir şekilde yürütmektedir.

Ofisimiz avukatlık ve danışmanlık hizmetini Avukatlık Meslek İlkeleri’ne ve Avrupa Birliği Avukatlık Meslek Kuralları’na uygun olarak icra etmeyi prensip edinmiştir. Amacımız, üstlenilen projelerde ve uyuşmazlıklarda çıkan veya çıkması muhtemel sorunun tespiti ve klasik yaklaşımların yanında yaratıcı bir biçimde hukuksal çözüm yollarının işletilmesidir. Mesleğimizi icra ederken güvenilirliğimize, dürüstlüğümüze ve sunduğumuz hizmetin kalitesine önem veriyor; kurumsal çalışmaya yatkın, sektör uygulamalarına hakim, genç ve dinamik bir ekip ile daha hızlı, daha ekonomik ve daha etkili çözümler sunabilmek adına çok çalışıyoruz.

"Görevimizi yaparken kimseye, ne müvekkile, ne hakime, hele ne iktidara tabiyiz. Bizim aşağımızda kişilerin varlığı iddiasında değiliz. Fakat hiçbir hiyerarşik üst de tanımıyoruz. en kıdemsizin, en kıdemliden veya isim yapmış olanlardan farkı yoktur. Avukatlar esir kullanmadılar, fakat efendileri de olmadı."
Moliérac