Emre & Çolpan Hukuk ve Arabuluculuk Bürosu

Emre & Çolpan Hukuk Bürosu 1997 yılında Av. Naci Emre tarafından kurulmuştur.

Çerçevesi genel olarak sorumluluk hukuku olarak belirlenmek üzere ofisimiz; özellikle sigorta ve tazminat hukuku alanlarında faaliyet göstermekte olup, şahıslara ve sektörün önde gelen şirketlerine danışmanlık ve hukuki yardım hizmeti sunmaktadır.

Emre & Çolpan Hukuk ve Arabuluculuk Bürosu; uyuşmazlık öncesi, yasal güvencelerin sağlanması ve olası risklerin en aza indirilmesi amacı taşıyan ‘‘önleyici / koruyucu hukuk’’ anlayışının önem kazandığı günümüz dünyasında yalnızca var olan sorunlara çözüm üretmek dışında, muhtemel uyuşmazlıkları ortaya çıkmadan engellemeyi kendisine hedef belirlediğinden çalışmalarını hukuki danışmanlık, uyuşmazlık öncesi sulh görüşmeleri, arabuluculuk, dava aşamaları ve icra takipleri açısından koordineli bir şekilde yürütmektedir. Büromuz avukatlık ve danışmanlık hizmetini Avukatlık Meslek İlkeleri’ne ve Avrupa Birliği Avukatlık Meslek Kuralları’na uygun olarak icra etmeyi prensip edinmiştir. Amacımız, üstlenilen projelerde ve uyuşmazlıklarda çıkan veya çıkması muhtemel sorunun tespiti ve klasik yaklaşımların yanında yaratıcı bir biçimde hukuksal çözüm yollarının işletilmesidir. Mesleğimizi icra ederken güvenilirliğimize, dürüstlüğümüze ve sunduğumuz hizmetin kalitesine önem veriyor; kurumsal çalışmaya yatkın, sektör uygulamalarına hakim, genç ve dinamik bir ekip ile daha hızlı, daha ekonomik ve daha etkili çözümler sunabilmek adına çok çalışıyoruz.

"Hiç kimse onu bulandırmadığı ve ihlal etmediği sürece hukuk, teneffüs ettiğimiz hava gibi, görünmez ve tutulmaz bir şekilde etrafımızı kaplar. O, ancak kaybettiğimizi anladığımız zaman değerinin farkına vardığımız sağlık gibi sezilmez bir şeydir." Pierre Calamanderi

EMRE & ÇOLPAN Hukuk ve Arabuluculuk Bürosu EMRE & ÇOLPAN Hukuk ve Arabuluculuk Bürosu EMRE & ÇOLPAN Hukuk ve Arabuluculuk Bürosu EMRE & ÇOLPAN Hukuk ve Arabuluculuk Bürosu EMRE & ÇOLPAN Hukuk ve Arabuluculuk Bürosu EMRE & ÇOLPAN Hukuk ve Arabuluculuk Bürosu EMRE & ÇOLPAN Hukuk ve Arabuluculuk Bürosu EMRE & ÇOLPAN Hukuk ve Arabuluculuk Bürosu