Büromuz avukatlık ve danışmanlık hizmetini Avukatlık Meslek İlkeleri’ne ve Avrupa Birliği Avukatlık Meslek Kuralları’na uygun olarak icra etmeyi prensip edinmiştir.

Tazminat ve Sorumluluk Hukuku

Tazminat ve Sorumluluk Hukuku

Her türlü haksız fiil ve sözleşmeden kaynaklı talep edilebilecek maddi ve manevi tazminat davaları ile ceza yargılaması,

Destekten yoksun kalma tazminatına ilişkin dava ve başvurular,

Sürekli iş göremezlik, geçici iş göremezlik, efor kaybı, iş gücü ve kar kaybına ilişkin ihtilaflar...