Av. Ayşe Ayak

Av. Ayşe Ayak

Av. Ayşe Ayak , 2018 yılı Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olup , mezuniyetinin ardından avukatlık stajını kurucumuz Av. Naci Emre’nin yanında tamamlamıştır. Ağırlıklı olarak sigorta hukukundan kaynaklı uyuşmazlıkların çözümü ve değerlendirilmesi, sigorta şirketlerine yapılan başvuru dosyalarının sulhen ve arabuluculuk yoluyla neticelendirilmesini sağlamak amacıyla başlatılan AXİS projesini yürütmektedir. 

Eğitim
Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 2018
Tazminat Hukukundan Kaynaklanan Nitelikli Hesaplamalar Aktüerya Eğitimi
Aile Hukuku ve Mal Rejimleri Eğitimi

Üyelikler
Bursa Barosu
Bursa Barosu Sigorta Hukuku Komisyonu

Diller
İngilizce

İletişim
av.ayse@emre.av.tr