Av.Arb. Serdar Çolpan

Av.Arb. Serdar Çolpan

1981 yılı Karacabey/Bursa doğumludur. Üniversite öncesi eğitimini Karacabey Anadolu Lisesi'nde tamamladıktan sonra 2003 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştur. 2004 yılında avukatlık stajını büromuz kurucusu Av.Naci Emre yanında yapmıştır. 2005 yılından bu yana Bursa Barosu'na bağlı olarak Emre & Çolpan Hukuk Bürosu'nda ortak sıfatı ile çalışmaktadır.

Ağırlıklı olarak trafik ve işveren sigortalarından  kaynaklı uyuşmazlıkların çözümü ve değerlendirilmesi, sigorta şirketlerine yapılan başvuru dosyalarının sulhen ve arabuluculuk yoluyla neticelendirilmesi amacıyla ofisimizce  yürütülen bir çok projenin koordinasyonundan sorumludur.