Av.Gizem Yılmazer

Av.Gizem Yılmazer

Av.Gizem Yılmazer 2017 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Mezuniyetinin ardından Bursa Barosu'nda avukatlık stajını tamamladı. Ağırlıklı olarak sigorta hukukundan kaynaklı uyuşmazlıkların çözümü ve değerlendirilmesi, sorumluluk sigortası, bedeni/maddi hasar branşlarında hukuki mütalaada bulunmak, dosyaların sulhen ve arabuluculuk yoluyla neticelendirilmesini sağlamak amacıyla ALİS ve HADİ projelerini yürütmektedir. Sorumluluk hukuku alanında yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır. 

Eğitim
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 2017
Tazminat Hukukundan Kaynaklanan Nitelikli Hesaplamalar Aktüerya Eğitimi
Maluliyet Raporu Okuryazarlığı Eğitimi

Üyelikler
Bursa Barosu
Rotary Kulübü
Simbiyoz Aktivite Derneği
Bursa Barosu Sigorta Hukuku Komisyonu

Diller
İngilizce

İletişim
av.gizemyilmazer@gmail.com